Budownictwo

budownictwoBudownictwo to dziedzina wiedzy, o której w różnym kontekście mówi się naprawdę bardzo dużo.

Budownictwo, a dziedzina wiedzy

Tak naprawdę jednak wiele osób zapytanych o dokładniejszą interpretację tego pojęcia miałoby nie miały problem, aby temu zadaniu sprostać. W rzeczywistości budownictwo jest jedną z tych dziedzin wiedzy, którą zalicza się do zakresu działalności człowieka. Dotyczy ona przede wszystkim planowania oraz konstruowania wszelkiego rodzaju budowlanych obiektów.

W tym przypadku należy także zaznaczyć, iż budownictwo należy do dziedzin wiedzy powiązanych z inżynierią lądową. Wiele osób posiadających dość szeroką wiedzę w tym zakresie klasyfikuje budownictwo do dziedzin wiedzy praktycznej, bowiem jest ona wykorzystywana do powstawania nowych, coraz to bardziej nowoczesnych i praktycznych budowli.

Oczywiście budownictwo swoim zakresem nie obejmuje tylko i wyłącznie prac nad powstaniem zupełnie nowego budowlanego obiektu. Zajmuje się również wszelkiego rodzaju pracami związanymi z jego:

 • przebudową,
 • modernizacją,
 • a nawet szeroko rozumianą konserwacją.

Dodatkowo czasem zdarza się również, że firmy budowlane zajmują się również prowadzeniem rozbiórkę obiektów, które w pewnym momencie przestały spełniać wymagania techniczne lub z różnych przyczyn konieczne jest ich usunięcie z danego obszaru.

Podstawowym, ale jednak dość ogólnym podziałem budownictwa jest podział na budownictwo lądowe oraz wodne.

budownictwoBudownictwo lądowe

Budownictwo lądowe z pewnością jest nieco szerszą dziedziną wiedzy niż budownictwo wodne. Najprościej można ująć to tak, że budownictwo lądowe zajmuje się kształtowaniem ziemi w ten sposób, aby ludzka egzystencja była jak najbardziej komfortowa.

Osoby zajmujące się tym typem budownictwa muszą potrafić połączyć ze sobą wiedzę związaną zarówno z analizą jak i projektowaniem, z wiedzą dotyczącą wznoszenia oraz utrzymania wszelkich budowli. W budownictwie lądowym bardzo dużą rolę odgrywa prawidłowe projektowanie i właściwa konstrukcja elementów takich jak mosty, drogi, kanały, zapory czy wszelkie inne budynki, określane bardzo często mianem budowli.

Według OECD, inżynierię lądową można podzielić na takie cztery obszary jak:

 • inżynieria architektury,
 • inżynieria lądowa,
 • inżynieria budowlana, miejska oraz strukturalna,
 • inżynieria transportu.

Jeśli chodzi o działalność lądowego budownictwa, to w pewnych przypadkach wymagane jest łączenie wiedzy z zakresu budownictwa z takimi dziedzinami wiedzy jak:

 • inżynieria środowiska,
 • elektrotechnika,
 • elektronika,
 •  inżynieria informatyczna,
 •  inżynieria mechaniczna,
 •  inżynieria chemiczna,
 •  inżynieria materiałowa.

Budownictwo lądowe powszechnie spotykane jest we wszystkich współczesnych cywilizowanych społeczeństwach.

budownictwoBudownictwo wodne

Budownictwo wodne opiera się na tworzeniu niezbędnej infrastruktury technicznej, która pozwala na racjonalne gospodarowanie wszystkimi znajdującymi się na świcie (w cywilizowanych krajach) zasobami wody.

Dzięki temu mogą być wykorzystywane one bez przeszkód między innymi do celów:

 • komunalnych,
 • przemysłowych,
 • energetycznych,
 • transportowych,
 • rolniczych,
 • leśnych,
 • rekreacyjnych.

Dodatkowo zastosowanie nowoczesnych rozwiązań z zakresu budownictwa wodnego pozwala na zminimalizowanie ryzyka wystąpienia klęsk żywiołowych. Chodzi tu przede wszystkim o powodzie i susze.

Budownictwo wodne obejmuje przede wszystkim:

 • zbiorniki retencyjne oraz stopnie wodne (chodzi tu przede wszystkim o zapory, zbiorniki, jazy, śluzy, elektrownie wodne oraz efektywne zagospodarowanie wraz z rekultywacją obrzeży wszystkich zbiorników),
 • zabezpieczenia przeciwpowodziowe, czyli obwałowania, poldery, kanały ulgi, udrażnianie koryt rzecznych oraz konstruowanie i montaż bram przeciwpowodziowych,
 • regulację koryta rzek (między innymi w celu zminimalizowania ryzyka podtopień okolicznych obszarów w przypadku wystąpienia bardzo obfitych opadów),
 • tworzenie kanałów żeglugowych, śluz, przystani oraz portów,
 • modernizacje oraz niezbędne remonty wszystkich obiektów zaliczanych do grupy budownictwa wodnego,
 • kontrolę nad stanem technicznym i czystością najważniejszych ujęć wody,
 • budowę oraz wszelkie prace konserwacyjne obejmujące pompownie,
 • planowanie oraz budowę rurociągów wodnych oraz sztolni,
 • budowę przekroczenia rzek z wykorzystaniem rurociągów i kabli,
 • prace związane z odwodnieniem terenów,
 • efektywne zagospodarowanie nabrzeży.

budownictwoWspółczesne budownictwo

Budownictwo jest tą dziedziną, która ciągle się zmienia poprzez wprowadzanie coraz nowocześniejszych rozwiązań. Dotyczy to zarówno budownictwa wodnego jak i lądowego.Dzięki tym innowacjom, komfort życia ludzi zamieszkujących cywilizowane raje stale podnosi się z roku na rok.

Współczesne budownictwo nie tylko jest komfortowe i tworzy niezwykle ciekawy efekt wizualny. Przede wszystkim jest ono praktyczne oraz niezwykle funkcjonalne. Współczesne budownictwo daje wiele możliwości stworzenia budynków, w których wiele czynności wykonywanych przez człowieka (dość męczących i nużących), z powodzeniem wykonywane mogą być równie dobrze poprzez pracę specjalnych systemów elektronicznych, a niekiedy nawet robotów.

Dodaj komentarz